سایت اطلاع رسانی گروه قرآن و پیام های آسمان استان زنجان


پیام های آسمان و قرآن

بیلان عملکرد


با سلام

خواهشمند است سرگروه های دینی و قرآن مناطق بیلان عملکرد چهار ماهه خود را به گروه آموزشی استان ارسال نمایند.

                                                                                                                                                   با تشکر کریمی
| تعداد بازدید: 103