سایت اطلاع رسانی گروه قرآن و پیام های آسمان استان زنجان


پیام های آسمان و قرآن

فرم داوری تالیف واحدهای یادگیری دروس پیام نهمبا عرض سلام و خسته نباشید خدمت سرگروه های محترم نواحی و مناطق استان زنجان

سرگروه های محترم ،همکارانی که در مسابقه تالیف واحدهای یادگیری دروس پیام نهم شرکت می کنند. ابتدا همکاران شرکت کننده آثار خود را به سرگروه های مناطق یا نواحی ارسال می کنند .سرگروه ها پس از بررسی آثار با توجه به فرم داوری آثار، یک اثر برگزیده را به گروه استان ارسال نمایند.(فرم داوری در این قسمت قابل دربافت می باشد)

با تشکر سرگروه دینی و قرآن استان کریمی
| تعداد بازدید: 101