امروز: جمعه، 15 آذر 1398

سایت اطلاع رسانی گروه قرآن و پیام های آسمان استان زنجان
   

آثار همکاران


علی اصغر رحمانی

سرگروه ناحیه 2

برنامه عملیاتی سالانه(ابان ماه 95)

عباس نوری

دبیر دینی ،قرآن ناحیه 2 زنجان

ارسال سوالات تستی،سوالات درسی و متن پیام  هفتم ،هشتم ونهم همراه با پاسخ-تالیف کتاب آذرماه 95فعالیت تکمیلی درس پیام آسمان هشتم

ررباب راستگویان

دبیر دینی ،قرآن ناحیه1 زنجان

فعالیت تکمیلی درس پیام آسمان هشتم

ناهید گل کرم

ابهر، دبیرستان عصمت 1 و فلاح

فیلم و اسلاید آموزشی پیام هشتم-کلیپ

 رقیه رحمانی

دبیر دینی ،قرآن آموزشگاه بهارستان ناحیه 2 زنجان

 ارسال آثار در زمینه استخراج مهارت های ده گانه از آیات قرآن (فعالیت شماره 2 پایگاه)

ایلناز شریفی

 دبیر دینی و قرآن منطقه خدابنده

 ارسال آثار در زمینه استخراج مهارت های ده گانه از آیات قرآن (فعالیت شماره 2 پایگاه)

 زهرا عباسی

 دبیر دینی و قرآن منطقه سلطانیه

 ارسال آثار در زمینه استخراج مهارت های ده گانه از آیات قرآن (فعالیت شماره 2 پایگاه)

شهرزاد روحانی

دبیر دینی و قرآن منطقه سجاسرود

ارسال آثار در زمینه استخراج مهارت های ده گانه از آیات قرآن (فعالیت شماره 2 پایگاه)

علیرضا کاظمی

دبیر دینی ،قرآن آموزشگاه شاهد رستم خانی ناحیه 2 زنجان

ارسال آثار در زمینه فراخوان طرح درس نویسی

سیده نرگس حسینی

دبیر دینی ،قرآن آموزشگاه بهارستان ناحیه 2 زنجان

ارسال آثار در زمینه فراخوان طرح درس نویسی

فاطمه خشبی

 دبیر دینی و قرآن روستای اژدهاتو

ارسال آثار در زمینه فراخوان طرح درس نویسی