امروز: جمعه، 24 آبان 1398

سایت اطلاع رسانی گروه قرآن و پیام های آسمان استان زنجان
   

با سلام احتراما"در راستای اجرای برنامه عملیاتی پایگاه کشوری دینی و قرآن سال تحصیلی 95-94 مسابقه ای تحت عنوان « چگونگی آموزش قرآن کریم در کسب مهارت های زندگی دانش آموزان» برگزار می گردد مقت

...